เครือข่ายบริษัทในต่างประเทศ

ไต้หวัน

ไทย

จีน

อินเดีย

ยินดีต้อนรับ

บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเครือเดียวกันกับ Tonglit Logistics (ที่ตั้งอยู่ในประเทศไต้หวัน) เราเป็นบริษัทฯที่มีความภาคภูมิใจในด้านการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ยานยนต์ [ ... ]

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ทีมงานของบริษัทออโต้คอนโซล ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในฐานะเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ เราจึงเลือกวัสดุที่เป็นเหล็กมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา [ ... ]

การนำกลับมาใช้ใหม่ (ใช้หมุนเวียน)

วิสัยทัศน์ในการออกแบบคือ สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เราไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีรูปแบบที่สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ [ ... ]

มีความคุ้มค่า


RSR และ ESR ของเรา ออกแบบมาเพื่อตอบสนองลูกค้าได้ดีที่สุด ด้วยการที่ออกแบบมาสามารถพับเก็บและวางซ้อนกันได้ [ ... ]

ข่าวและกิจกรรม

01 / 06 / 2559

เริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่

เริ่มผลิตและจำหน่าย ชั้นวางสินค้า รูปแบบที่สามารถใช้งานได้หลากหลายวางซ้อนกันได้

01 / 01 / 2558

สร้างเว็บไซต์บริษัทใหม่

เสร็จสิ้นการปรับปรุงเว็บไซต์

20 / 11 / 2557

ต่ออายุ มาตรฐาน ISO 9001

การต่ออายุผ่าน ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

01 / 11 / 2556

ย้ายสถานประกอบการ

2556 พฤศจิกายน 1 เพื่อที่จะขยายกำลังการผลิต บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด ย้ายสถานประกอบการไปตั้งที่จังหวัดชลบุรี